BTJ-bloggen
Hur kan en runsten lära ungdomar om källkritik?

TÄNK FÖRST – DELA SEN! BTJ FÖRLAG SLÄPPER NY BOK OM VIKTEN AV KÄLLKRITIK Hur kan en runsten lära ungdomar om källkritik? För vem har du skrivit boken? I första hand vänder boken sig till dem som arbetar i skolan…

Läspeppen! gör väsen om läsning

Läspeppen! är vår grupp på Facebook och ett forum för kunskapsdelning och inspiration om läsning och läsfrämjande. Bakom gruppen och ”personen” Gilla Läsning står Redaktionen på Btj och BTJ Förlag. Känn dig välkommen! Håll utkik i våra digitala kanaler. Läspeppen! tänker…