BTJ-bloggen
Den Nya Akademien söker nomineringar från Sveriges bibliotekarier till ett nytt internationellt litteraturpris

I maj 2018 skapades Den Nya Akademien på initiativ av Alexandra Pascalidou och som svar på beslutet att inte dela ut Nobelpriset i Litteratur 2018. Syftet är att säkerställa att ett internationellt litteraturpris delas ut även 2018, men också att påminna om och…

Läspeppen! gör väsen om läsning

Läspeppen! är vår grupp på Facebook och ett forum för kunskapsdelning och inspiration om läsning och läsfrämjande. Bakom gruppen och ”personen” Gilla Läsning står Redaktionen på Btj och BTJ Förlag. Känn dig välkommen! Håll utkik i våra digitala kanaler. Läspeppen! tänker…